Lusaka

Lusaka

24小时预报

卫星云图

未来预报

白天晴,最高30°;晚间晴,最低17°
东风 3-4级
相对湿度
30%
紫外线
12
日出 05:56
日落 18:02
白天晴,最高31°;晚间晴,最低31°
东风 3-4级
相对湿度
29%
紫外线
12
日出 05:55
日落 18:02
白天晴,最高28°;晚间晴,最低28°
东风 3-4级
相对湿度
49%
紫外线
12
日出 05:55
日落 18:02
白天晴,最高26°;晚间晴,最低26°
东风 3-4级
相对湿度
50%
紫外线
12
日出 05:54
日落 18:03
白天晴,最高28°;晚间晴,最低28°
东风 3-4级
相对湿度
24%
紫外线
12
日出 05:53
日落 18:03
白天晴,最高30°;晚间晴,最低30°
东风 1-2级
相对湿度
25%
紫外线
12
日出 05:52
日落 18:03
白天晴,最高31°;晚间晴,最低31°
东北风 1-2级
相对湿度
17%
紫外线
12
日出 05:51
日落 18:03
排名 城市 行政区域 最高温度
1 Chama Muchinga 39℃
2 卡邦波 西北省 38℃
3 卡拉博 西方省 38℃
4 卡伦瓜 西北省 38℃
5 利穆伦加 西方省 38℃
6 Lukulu 西方省 38℃
7 姆富姆布韦 西北省 38℃
8 塞南加 西方省 38℃
9 Luangwa 卢萨卡省 38℃
10 塞谢凯 西方省 38℃
排名 城市 行政区域 降雨量
1 Chadiza 东方省 0.0mm
2 Chama Muchinga 0.0mm
3 查姆比希 Copperbelt 0.0mm
4 Chibombo 中央省 0.0mm
5 奇利拉邦布韦 Copperbelt 0.0mm
6 钦戈拉 Copperbelt 0.0mm
7 Chinsali Muchinga Province 0.0mm
8 奇龙杜 南部省 0.0mm
9 Chongwe 卢萨卡省 0.0mm
10 Gwembe 南部省 0.0mm

太阳和月亮

排名 城市 行政区域 最高温度
1 Chama Muchinga 39℃
2 卡邦波 西北省 38℃
3 卡拉博 西方省 38℃
4 卡伦瓜 西北省 38℃
5 利穆伦加 西方省 38℃
6 Lukulu 西方省 38℃
7 姆富姆布韦 西北省 38℃
8 塞南加 西方省 38℃
9 Luangwa 卢萨卡省 38℃
10 塞谢凯 西方省 38℃
排名 城市 行政区域 降雨量
1 Chadiza 东方省 0.0mm
2 Chama Muchinga 0.0mm
3 查姆比希 Copperbelt 0.0mm
4 Chibombo 中央省 0.0mm
5 奇利拉邦布韦 Copperbelt 0.0mm
6 钦戈拉 Copperbelt 0.0mm
7 Chinsali Muchinga Province 0.0mm
8 奇龙杜 南部省 0.0mm
9 Chongwe 卢萨卡省 0.0mm
10 Gwembe 南部省 0.0mm

免费天气插件

免费在你的网站、手机上增加漂亮强大的天气产品
全部自定义的和风天气插件服务,提供网页JS、客户端SDK和H5天气频道页
完美的适配你的网站、手机应用、公众号和小程序